ตารางสอน 2/2561

ตารางสอน-2-2561

ตารางสอน2_2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอน2_2561

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็น อาจารย์พิเศษ วิชา คอมพิวเตอร์ ให้กับ อ.ก.ว. เหมือนเดิม สอน วิชา คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ม.3 – ม.6 ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนดูแล เว็บไซต์ของโรงเรียน ด้วย

ตารางสอน2_2561เกี่ยวกับ อ.ก.ว.

โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) ตั้งอยู่ที่ซอย อ่อนนุช 53 แยก 2 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ควบคู่อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันแห่งนี้มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน ซึ่งผู้อุทิศคือ อัลมัรฮูมอับดุรรอฮีม มะแก้ว และ ฮัจยะห์เหรี่ยม มะแก้ว ซึ่งเป็นภรรยา ท่านทั้งสองได้มีเจตนารมณ์และปรารถนาที่จะให้ที่ดินผืนนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาแก่บรรดาเยาวชนและมุสลิมทั่วไป โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพในการอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง รู้หลักการอ่านทั้งในเรื่องของตัจญวีด ทำนอง รวมถึงการท่องจำอัลกุรอาน และสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตน และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสืบสานความคิดริเริ่มของ อ.สมหวัง มุเนาวเราะห์ ที่ต้องการจะเปิดสถานที่สอนอัลกุรอานแก่บรรดาเยาวชน ดังนั้น ท่านทั้งสองจึงได้มีจิตเมตตาอุทิศผืนดินที่อยู่ติดกันให้ใช้ประโยชน์ในการนี้

qrw.ac.th