ลากับเจ้านาย

ลากับเจ้านาย

ลากับเจ้านาย นิทานอีสป สอนใจ

ลากับเจ้านาย

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว

มีลาอยู่ตัวหนึ่ง ไปขอร้องเทวดา ให้ช่วยหานายใหม่ให้

เพราะไม่พอใจนายคนเก่า ที่มีอาชีพขายเครื่องเทศ เนื่องจากเขาใช้งานมันหนัก แต่ให้อาหารเพียงเล็กน้อย

เทวดาเตือนให้คิดดีๆ แต่ลากลับยืนยันคำเดิม จึงให้มันไปอยู่กับคนทำกระเบื้อง

ปรากฏว่า คนทำกระเบื้องใช้งานมันหนักยิ่งกว่า มันทนไม่ไหว จึงไปขอเทวดาเปลี่ยนนาย

เทวดาบอกว่า “ครั้งนี้ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับคนฟอกหนังสัตว์” ลารู้ทันทีว่า มีอันตรายแน่นอน

จึงได้แต่คร่ำครวญว่า “ถ้าเช่นนั้น ข้าขอกลับไปอยู่กับนายคนแรก หรือคนที่สองจะดีกว่า หากข้าตายไป ก็ยังเหลือหนังหุ้มกระดูกอยู่บ้าง”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :: จงพอใจ ในสิ่งที่ตนมีอยู่