หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่23

หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่23 ซีรีย์ญี่ปุ่น

หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่23

เพราะรัฐบาลตัดสินใจทำสนธิสัญญาการค้ากับอเมริกาเอาเอง อี นาโอสึเกะ จึงกวาดล้างขั้วอำนาจทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม ทำให้ อุเมดะ อุนปิน กับ อาคาเนะ ทาเคโตะ ถูกจับ และฟุมิได้ข่าวว่าคุซากะถูกจับเช่นกัน ติดตามชมซีรีส์ญี่ปุ่น หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน (Burning Flower) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 22.05 – 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

ประวัติ


เรื่องหรือตอนอื่นๆ

หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่31
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่30
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่29
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่28
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่27
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชนตอนที่26
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่25
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่24
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่22
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่21
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่20
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่19
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่18
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่17
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่16
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่15
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่14
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่13
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่12
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่11
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่10
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่9
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่8
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่7
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่6
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่5
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่4
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่3
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่2
หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่1


ร่มรถยนต์ Lanmodo รุ่น Semi-Auto ขนาด 4.8 x 2.35 m

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ทำให้กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวียุติการออกอากาศในสัญญาณระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 (เป็นระยะเวลาชั่วคราว)เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 และเมื่อเวลา 00.08 น. ได้เปลี่ยนมาออกอากาศนโยบายของสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ จากนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่อง ในนาม สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส ของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยทั้งหมดส่งสัญญาณออกอากาศจากอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 16 วัน
ทีพีบีเอส: 15 มกราคม - 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ภายหลังการออกอากาศของสถานีไม่กี่ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คนอันประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ, อภิชาต ทองอยู่, ณรงค์ ใจหาญ, นวลน้อย ตรีรัตน์ และ เทพชัย หย่อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายชั่วคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายที่มาจากการสรรหาตามกฎหมาย ในวันเดียวกันคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ได้เปิดแถลงข่าวที่โรงแรมเรดิสัน แต่งตั้ง นายขวัญสรวง อติโพธิ เป็นประธานกรรมการ และมี นายเทพชัย หย่อง เป็น รักษาการผู้อำนวยการสถานีและมีการเปิดตัวโลโก้ของสถานีใหม่ด้วย โดยเป็นรูปลักษณะคล้ายหยดน้ำ และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ TPBS พร้อมกับชื่อเต็มขององค์การฯอยู่ใต้ภาพ กระทั่งเวลา 15.30 นาฬิกาของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจึงเริ่มดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส อย่างเต็มตัว โดยได้ทดลองออกอากาศรายการพิเศษ "นับหนึ่งโทรทัศน์สาธารณะไทย TPBS" จากห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อาคารถนนวิภาวดีรังสิตเป็นครั้งแรก และนับเป็นรายการสดที่ออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยเนื้อหาของรายการเป็นการอธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสถานีโทรทัศน์[6] มีณาตยา แวววีรคุปต์ อดีตผู้สื่อข่าวในสมัยสถานีโทรทัศน์ไอทีวีชุดกบฏไอทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ ณรงค์ ใจหาญ อภิชาต ทองอยู่ กรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การฯ และ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากนั้น สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอสกลับมาออกอากาศรายการสารคดีอย่างต่อเนื่อง

ก่อนการออกอากาศอย่างเป็นทางการ

กระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้เปิดและเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขึ้นอย่างเป็นทางการ แทนที่สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส แต่ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดิม เพียงเปลี่ยนชื่อด้านล่างตรา พร้อมทั้งประกาศผังรายการใหม่ในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. เพื่อทดลองออกอากาศในระยะแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และกลับไปส่งสัญญาณช่องความถี่โทรทัศน์เดิม(ยูเอชเอฟ ช่อง 29)อีกครั้ง จากอาคารสำนักงานของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) คืออาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในระยะนี้ ผังรายการช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ระหว่าง 18.00-24.00 น. มีรายการที่สำคัญ คือ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ไทยพีบีเอส ในเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นรายการสด จัดโดยฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการของไทยพีบีเอส มีเนื้อหาเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ถึงทัศนคติว่าด้วยทีวีสาธารณะและความเหมาะสมในการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา แม้ยังไม่มีการออกอากาศของรายการข่าว แต่ได้ทดลองนำเสนอข่าวโดยส่งผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

การแพร่ภาพผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ในระบบ DVB-S หรือ Digital Video Broadcast - Satellite ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในแบบดิจิตอล สัญญาณดาวเทียมนี้ครอบคลุมประเทศไทยทั้งประเทศ เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

ในอดีต ไทยพีบีเอสเริ่มแพร่ภาพออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ทางดาวเทียมไทยคม 2 คลื่นความถี่ 4145 Symbol Rate แนว H แต่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสได้ย้ายส่งสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 2 มาเป็นไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band มาพร้อมกับความถี่ใหม่ ที่ 3985 Symbol Rate 4815 แนว V และปัจจุบัน ได้ย้ายความถี่ C-Band เป็นความถี่ 4017 Symbol Rate 1800 แนว V โดยความถี่เดิมได้ยกเลิกไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2555

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 - 16 ธันวาคม 2558 ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) ในระบบ DVB-S2 MPEG4 AVC ทางดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ที่ความถี่ 4012 Symbol Rate 6400 แนว V ซึ่งสถานีออกอากาศระบบความคมชัดปกติควบคู่กันไปในความถี่เดิม

ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 28 เมษายน 2559 ไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) ที่ความถี่ 3991.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ซึ่งกล่องรับสัญญาณแบบ OTA จะสามารถปรับเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติ ส่วนกล่องประเภทอื่นต้องปรับเปลี่ยนความถี่เอง

แต่หลังจากนั้นไม่นาน สัญญาณคลื่นความถี่เดิมมีปัญหารบกวน จึงทำให้ทางไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) อีกครั้ง ที่ความถี่ 4007.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

ข้อมูลละครจาก ช่อง9 dailymotion

หญิงแกร่งแห่งปัญญาชน ตอนที่23

 

Spread the love