เพลิงทระนง

เพลิงทระนงย้อนหลัง PlerngToranong ช่อง 3

เพลิงทระนงย้อนหลัง

เพลิงทระนงย้อนหลัง PlerngToranong นำแสดงโดย : มาริโอ้ เมาเร่อ, ณฐพร เตมีรักษ์, วีรดนย์ หวังเจริญพร, ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ บทประพันธ์โดย : รมณีย์กร บทโทรทัศน์โดย : ดาวกระนอง กำกับการแสดงโดย : กฤษณ์ ศุกระมงคล ควบคุมการผลิตโดย : ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิ์เวช ผลิตโดย : บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

ข้อมูลละครจาก ช่อง 3

เพลิงทระนงย้อนหลัง

Spread the love