น้ำใต้ศอก

เพลง น้ำใต้ศอก ขับร้องโดย มยุรี ภู่ระหงษ์