ไม่ใกล้ไม่ไกล

เพลง ไม่ใกล้ไม่ไกล ขับร้องโดย สรวง สันติ

ไม่ใกล้ไม่ไกล