•     หนุ่มลาดบัวหลวง - ยอดรัก สลักใจ
  •     รักน้องพร - สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
  •     หอมกลิ่นดอกคำใต้ - ก้องเพชร แก่นนคร
  •     ด่วน บ.ข.ส. - สนธิ สมมาตร
  •     หลวงปู่ทวดเหยียบใจ - โรม ศรีธรรมราช